Beleidsteksten

Met beleid is iets wonderlijks aan de hand. Zodra mensen beleid schrijven, gebruiken ze ambtelijke taal óf gaan ze juist veel te kort door de bocht.

Van die begrippen als: slagboomdiagnostiek
En zinnen als: 'Omdat de positieve uitkomsten van de monitor en de ontwikkeling in de afgelopen periode soms op gespannen voet staan met de uitkomsten van de overige onderzoeken, zijn deze vervolgens besproken in zogenoemde verificatiebijeenkomsten.' 

Een duik in de hete brij
Onze specialiteit is taaie beleidsteksten begrijpelijk én inspirerend maken voor een breed publiek of specifieke doelgroep. En dat is geen kwestie van Jip-en-Janneke. Natuurlijk zijn wij voorstander van heldere taal, maar daar begint het niet mee.

Het probleem van veel beleidsteksten is dat er om de hete brij heen wordt gepraat. Vaak omdat er verschillende belangen zijn, soms omdat de schrijver liever niet te veel verantwoordelijkheid neemt. Wij doen daar niet aan. Als je echt duidelijkheid wilt, moet je stelling nemen. En als dat niet kan, benoem je dat gewoon. 

Adviseren en door de wasmachine
Wij adviseren bestuurders en CEO's over hun beleid. We helpen het aanscherpen en in lijn brengen met andere documenten. Zodra de crux helder is, halen we de tekst door de wasmachine. We zetten een heldere structuur neer, en schrijven vervolgens een frisse tekst zonder lijdende vormen en jargon.