Beleidsteksten

Met beleid is iets wonderlijks aan de hand. Zodra mensen beleid schrijven, gaan ze lange zinnen en moeilijke woorden gebruiken.

Van die begrippen als: slagboomdiagnostiek.
En zinnen als: 'Omdat de positieve uitkomsten van de monitor en de ontwikkeling tussen mei 2015 en november 2015 soms op gespannen voet staan met de uitkomsten van de overige onderzoeken, zijn deze vervolgens besproken in zogenoemde verificatiebijeenkomsten.' 

Een duik in de hete brij
Onze specialiteit is taaie beleidsteksten begrijpelijk maken voor een breed publiek. En dat is geen kwestie van Jip-en-Janneke. Natuurlijk zijn wij voorstander van heldere taal, maar daar begint het niet mee.

De kern van veel beleidsteksten is dat er om de hete brij heen wordt gepraat. Vaak omdat er verschillende belangen zijn, soms omdat de schrijver liever niet te veel verantwoordelijkheid neemt. Wij doen daar niet aan. Als je echt duidelijkheid wilt, moet je stelling nemen. En als dat niet kan, benoem je dat gewoon. 

Door de wasmachine
Zodra de crux van een tekst helder is, halen we de tekst door de wasmachine. We zetten een heldere structuur neer, en schrijven een frisse tekst zonder lijdende vormen en jargon.