Klanten

We zijn nu een jaar of vijftien bezig. En we durven onszelf inmiddels specialist te noemen op een aantal terreinen: wonen en ruimtelijke ordening, onderwijs en jeugd, overheid en arbeidsmarkt, techniek en energie, zorg en verzekeringen. We hebben op al die terreinen een stevig netwerk, kennen het krachtenveld én weten precies wat er speelt.