Spelling en grammatica

Ai, ai, ai: die d's en t's. En wanneer gebruik je ‘wat’ en wanneer ‘dat’? Als je het op de basisschool niet goed geleerd hebt, blijft het een ingewikkelde zaak. Wij gaan graag met je aan de slag. En we zetten er een fles wijn op dat we je het in een paar weken geleerd hebben. Om vast in de stemming te komen:

Houd(?) uw mond!

Zonder t mensen. Dit noem je de gebiedende wijs. Net zoals 'loop naar de maan'. Die is ook zonder t.